Wyszukaj na naszej stronie

Dołącz do nas

Zachodniopomorskie Centrum Mediacji i Arbitrażu

Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu powstało aby podejmować próby doprowadzania do ugody i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediacje to świetna inicjatywa, która stworzy stronom szansę na samodzielne, szybkie i w miarę tanie rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia.Sprawy o zapłatę, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku czy rozwód – to tylko kilka z przykładów przedmiotów mediacji, w których można uzyskać poradę. Celem naszego działania jest popularyzacja ideii mediacji i jej rozwój. Jest lepsza niż najlepszy wyrok, bo zmusza ludzi do porozumienia, wygaszając konflikty, na nowo kształtuje relację zwaśnionych stron.

Mediacje prowadzą profesjonalni doradzcy, którzy zarządzają konfliktem. Osoba bezstronna i pozostająca bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami konfliktu, pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania

 

Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: ZCAM

Cel projektu: Podniesienie efektywności usług publicznych w woj. zachodniopomorskim w zakresie jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji spraw gospodarczych w terminie 01.04.2018r. do 31.10.2019r.

Beneficjent: Północny Związek Pracodawców

 

Subskrybuj
i bądź na bieżąco