Wyszukaj na naszej stronie

Kontakt z nami: +48 91 488 21 12     Email: sekretariat.pracodawcy@pzp.szczecin.pl
Dołącz do nas

Północny Związek Pracodawców jest założycielem i fundatorem Fundacji "Nauka-Praca-Biznes" (NBP).

 

 

logo fundacja

Cele i założenia Fundacji "Nauka-Praca-Biznes":

 • Popieranie/promocja różnych dziedzin działalności naukowej zwłaszcza w dziedzinie rozwoju gospodarczego.
 • Promowanie inicjatyw gospodarczych w kraju i za granicą.
 • Współpraca z uczelniami , władzami państwowymi, samorządowymi , firmami, pracodawcami w opracowywaniu projektów gospodarczych dla realizacji programu operacyjnego Unii Europejskiej dla regionu i kraju w latach 2007-2013r.
 • Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa / Dz.U.z 2005r.Nr.169,poz.1414 / po uzyskaniu wpisu do rejestru.
 • Utworzenie tzw. "Klastra" – skupiska powiązanych ze sobą firm, uczelni, władz państwowych, samorządowych, na zasadzie porozumienia o współpracy w opracowaniu i realizacji konkretnych projektów priorytetowych dla regionu zachodniopomorskiego.
 • Pomoc dla przedsiębiorców w uzyskaniu kredytów i dotacji inwestycyjnych na powstanie i rozwój firm.
 • Zapewnienie dla przedsiębiorców rzetelnej pomocy prawnej, konsultacji i porad w zakresie prowadzenia firm, włącznie z doradztwem podatkowym i inwestycyjnym.Pomoc przedsiębiorcom w zatrudnianiu pracowników z zagranicy.
 • Skupienie wokół idei Fundacji specjalistów z różnych dziedzin, zwłaszcza inicjatyw gospodarczych i inne osoby odpowiedzialne za rozwój gospodarczy regionu i kraju.
 • Promowanie młodego pokolenia w zakresie klubów młodych wynalazców, olimpiad wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, poprzez organizowanie i finansowanie stypendiów.
 • Prowadzenie szkoleń, kursów itp.
 • Szkolenia: "Dotacje unijne w latach 2007-2013".
 • Organizowanie konferencji i seminariów w kraju i za granicą.
 • Prace promocyjne, informacyjne i wydawnicze w zakresie działalności gospodarczej.
 • Doradztwo prawne, ekonomiczne i organizacyjne.
 • Wspieranie działalności osób prawnych i fizycznych, których cele i działalności są zbieżne z celami Fundacji.

Subskrybuj
i bądź na bieżąco