Wyszukaj na naszej stronie

Kontakt z nami: +48 91 488 21 12     Email: sekretariat.pracodawcy@pzp.szczecin.pl
Dołącz do nas

Cele organizacji:

 1. Reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego na arenie międzynarodowej.
 2. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy.
 3. Uczestniczenie w kształtowaniu polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców.
 4. Prowadzenie polityki wspierania związku pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy.
 5. Organizowanie i wspieranie kształcenie pracowników w sferze gospodarczej, finansowo - ekonomicznej i stosunków pracy.
 6. Popieranie działań prowadzących do zwiększenia znaczenia organizacji pracodawców.
 7. Reprezentowanie i obrona interesów członków związku w zakresie ochrony praw niemajątkowych.

Ponadto:

 • przedstawicielstwo w pracach stałej Konferencji współpracy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • przedstawicielstwo w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia,
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
 • współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy,
 • udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • organizacja kongresu Pracodawca Polski w 2004 roku pt." Unia Tak, Unia Nie".

Subskrybuj
i bądź na bieżąco